การแข่งขันเทเบิลเทนนิสราชบุรีโอเพ่น 2019

ณ ยอมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562

ปิดรับสมัครแล้ว


การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ร้อยเอ็ด Open ครั้งที่ 1

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

เหลืออีก 3 วัน ปิดรับสมัคร


SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 4

ณ ห้างสรพพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 04 ตุลาคม 2562

เหลืออีก 12 วัน ปิดรับสมัคร


การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ปี 2562

King Cup 62

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสิมา

ระดับ 5 ดาว

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 03 ตุลาคม 2562

เหลืออีก 11 วัน ปิดรับสมัคร