การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส JOOLA CUP 2019 ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ไอส์แลนด์ฮอล์ ชั้น 3 กรุงเทพฯ

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562

ปิดรับสมัครแล้ว


การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส Thammasat Table Tennis Championships 2019

ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 06 มิถุนายน 2562

เหลืออีก 10 วัน ปิดรับสมัคร


การแข่งขันเทเบิลเทนนิส PEA Tabletennis Junior and Cadet 2019

ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562

ปิดรับสมัครแล้ว


SET All Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เหลืออีก 2 วัน ปิดรับสมัคร


การแข่งขันเทเบิลเทนนิส BUTTERFLY & SISB OPEN 2019

ณ โรงยิม SISB ACADEMY โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB) ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว

ระหว่างวันที่ 13 - 29 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เหลืออีก 29 วัน ปิดรับสมัคร


SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit2

ณ โรงยิมเนเซียม อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 02 กรกฎาคม 2562

เหลืออีก 36 วัน ปิดรับสมัคร


การแข่งขันเทเบิลเทนนิส เชียงใหม่ Open ๒๐๑๙

อาคารอเนกประสงค์เอราวัณ ชั้น ๓ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

เหลืออีก 15 วัน ปิดรับสมัคร