4th Thailand Open Masters Games 2024

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว

ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับสมัครแล้ว


2024 SEA Masters

Central Chiangmai Airport

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับสมัครแล้ว


Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2024 Circuit 1

ณ อยุธยาฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับสมัครแล้ว


Chonburi PAO Table Tennis Open 2024

ณ โรงยิมเนเซียมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ระดับ 3 ดาว

ระหว่างวันที่ 08 - 13 มีนาคม 2567

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567