SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 4

ณ ห้างสรพพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว

ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2562

ปิดรับสมัครแล้ว


การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ปี 2562

King Cup 62

ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสิมา

ระดับ 5 ดาว

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

ปิดรับสมัครแล้ว